FAQ

Jesteś w miejscu gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące folii okiennych. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas: pytania@warsfoll.com.pla uzyskasz odpowiedź. Być może zamieścimy je również tutaj jako pomoc dla innych użytkowników.

Jaka jest trwałość folii?

Efektywna trwałość folii okiennej zależy od jej typu, rodzaju zastosowanego szkła, konstrukcji okna, nachylenia szyby i położenia geograficznego. Istnieją udokumentowane przypadki, w których folia przetrwała 12-22 lat, a czasem nawet dłużej. Nie należy jednak zakładać tak długiej normalnej trwałości folii.

Na wszystkie dobrej jakości folie okienne do instalacji w budynkach mieszkalnych lub handlowych producenci udzielają gwarancji na co najmniej pięć lat (folie wewnętrzne). W przypadku folii zewnętrznych czas trwania gwarancji uzależniony jest od kąta nachylenia szkła, rodzaju folii, zabezpieczenia krawędzi folii silikonem neutralnym.

Jak należy czyścić szkło po instalacji folii?

Okna pokryte folią można myć bez szkody dla ich wyglądu i trwałości pod warunkiem przestrzegania kilku ważnych wskazówek:

 • należy używać miękkiej, czystej szmatki, miękkiego ręcznika papierowego lub czystej gąbki syntetycznej,
 • należy używać miękkiej szmatki lub walka gumowego do osuszania okien,
 • należy używać dowolnego, zwykłego płynu do mycia okien,
 • nie zawierającego amoniaku ani materiałów ściernych.

Powszechne w przypadku folii dobrej jakości stosowanie powłok odpornych na zarysowania wyeliminowało w zasadzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności przy myciu okien.

Czy folia okienna rzeczywiście zapobiega płowieniu tkanin?

Tak. Istnieje sześć czynników powodujących płowienie tkanin. Folie okienne mają wpływ na trzy pierwsze:

 1. światło ultrafioletowe
 2. światło widzialne
 3. ciepło i wilgoć
 4. czynniki chemiczne (w tym ozon)
 5. wiek tkaniny
 6. trwałość barwnika

Porównanie skuteczności zatrzymania UV

Pojedyncza szyba……23-28%
Szkło zespolone………36-41%
Folia okienna………….95-99%

Zatrzymanie ciepła słonecznego

Szyba zwykła…………13-29%
Folie okienne………….do 80%

Żadna folia okienna nie może całkowicie zapobiec płowieniu. Zapewnia jednak maksymalne zabezpieczenie przed płowieniem, będącym wynikiem słonecznego promieniowania ultrafioletowego i ciepła słonecznego.

Czy folia niszczy rośliny domowe?

Jeżeli roślina domowa otrzymywała dotąd odpowiednią ilość światła, to zastosowanie folii okiennej w większości przypadków jej nie zaszkodzi. Może wystąpić opóźnienie wzrostu i kwitnienia, roślina może również przez kilka dni wykazywać zaburzenia przystosowując się do zmiany nasłonecznienia. Można przeprowadzić prosty i skuteczny test: przenieść roślinę na kilka dni w miejsce mniej nasłonecznione i obserwować. Ponadto w większości firm ogrodniczych uzyskać można informacje na temat intensywności nasłonecznienia, niezbędnej dla danego gatunku roślin.

Czy można stosować folie okienne na szyby zespolone niskoemisyjne?

Na szybach zespolonych niskoemisyjnych (z warstwą napylonych tlenków metali na pozycji 3) nie powinno się stosować folii wewnętrznych o wysokiej absorpcji ciepła słonecznego. Może ona bowiem spowodować silne naprężenia szkła i w rezultacie doprowadzić do jego pęknięcia. Bez obaw możemy stosować folie zewnętrzne.

Aby sprawdzić możliwość zastosowania danej folii na szybie niskoemisyjnej zapoznaj się z tabelą zgodności folii z szybami, która znajduje się tutaj.

Czy folie okienne powodują pękanie szyb? (nie dotyczy folii zewnętrznych)

Szyby pękają wtedy, gdy poddawane są naprężeniom. Istnieje pięć rodzajów naprężeń, mogących powodować pękanie szyb:

 1. naprężenia termiczne – przyczyna: pochłanianie promieniowania słonecznego,
 2. naprężenia rozciągające – przyczyna: ciężar samej szyby,
 3. naprężenia powodowane przez mechaniczne zginanie – przyczyna: napór powietrza,
 4. naprężenia powodowane przez uderzenie – przyczyna: spadające przedmioty (np. piłki, grad)
 5. naprężenia skręcające – przyczyna: wyginanie i osiadanie budynku lub ramy okiennej.

Folia może mieć wpływ tylko na rodzaj pierwszy, tzn. naprężenia termiczne. Zastosowanie wewnętrznej folii okiennej powoduje zwiększanie naprężeń termicznych nasłonecznionej szyby. Istnieją także inne czynniki, powodujące zwiększanie naprężeń termicznych, jak np.: częściowe zasłonięcie okien wystającymi częściami budynku, firankami, zasłonami, tablicami i napisami informacyjnymi i reklamowymi na oknach. Ponadto różne gatunki szkła posiadają inne wartości pochłaniania energii słonecznej i różne są ich poziomy wytrzymałości na naprężenia termiczne. W przypadku szyb zespolonych, barwionych czy niskoemisyjnych zaleca się stosowanie folii okiennych o współczynniku absorpcji energii słonecznej mniejszym niż 45%.